What Kishori Sahane told IndiaTV about her role in Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein

TV actress Kishori Sahane in the latest interview with IndiaTV talk about her role in the show Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein.