Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi serial completes 19 years

As most popular show Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi completes 19 years, TV celebs shower wishes on the star cast and producer Ekta Kapoor.
X