Lok Sabha elections 2019: Rajyavardhan Singh Rathore holds roadshow in Rajasthan's Jaipur

Lok Sabha elections 2019: Rajyavardhan Singh Rathore holds roadshow in Rajasthan's Jaipur

X