Kundali Bhagya actress Anjum visits Mahim Dargah

Anjum, known for her role in Kundali Bhagya, visited Mahim Dargah.

Latest Videos