Lok Sabha Polls 2019: Tejashwi Yadav's picture missing from voters' list

Lok Sabha Polls 2019: Tejashwi Yadav's picture missing from voters' list