Lok Sabha Elections 2019: Sadhvi Pragya offers prayers in Bhopal