1. Home
  2. Video
  3. Hakikat Kya Hai
  4. Haqiqat Kya Hai: The truth behind...

Haqiqat Kya Hai: The truth behind Razor sharp Chinese kite strings caused several deaths