COVID-19: Delhi Sikh Gurdwara Management Committee starts ambulance services

Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (DSGMC) on July 14 started free ambulance services for COVID-19 patients on Guru Harkrishan Sahib Ji's Prakash Purab.

Latest Videos