Kurukshetra: Is Sadhvi Pragya symbol of safform terror or police torture?

Kurukshetra: Is Sadhvi Pragya symbol of safform terror or police torture?