Vande Mataram | Congress' Manish Tewari trains guns at PM Modi, BJP's Sudhanshu Trivedi hits back

Vande Mataram | Congress' Manish Tewari trains guns at PM Modi, BJP's Sudhanshu Trivedi hits back